Postgraduaat Praktisch Humanisme

Deze opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel

Je verwerft de basiscompetenties om door te groeien tot een expert in de aspecten van vrijzinnig humanistisch morele dienstverlening die voor jou van belang zijn. De opleiding houdt drie doelstellingen voor ogen: ze reikt op wetenschappelijke basis een dieper inzicht aan in het levensbeschouwelijke landschap in België en van de plaats die het georganiseerde vrijzinnig humanisme daarin inneemt; het is een evidence based opleiding voor de praktische vakken, gebaseerd op praktijkvoorbeelden en onderwezen door ervaren professionals; ze stimuleert en scherpt de competenties aan door exercise-based learning. Daardoor versterkt dit postgraduaat consulenten die aan de start van hun carrière staan, terwijl ook de professie an sich versterkt wordt. De opbouw van de vakken gebeurt zowel door het onderwijzend personeel van de universiteiten als door ervaren consulenten. Op die manier wordt de expertise van beide groepen verenigd en aan elkaar afgetoetst. Die kruisbestuiving resulteert in een opleiding die zowel praktisch van aard is als de nodige theoretisch-filosofische onderbouw voorziet.

De kerntaken van een consulent zijn zeer uiteenlopend en onderhevig aan constante maatschappelijke ontwikkelingen en gevoeligheden. Bovendien zijn de praktijken van de algemene vrijzinnig humanistische consulenten uniek. Het voorgestelde programma reikt professionals, vrijwillige consulenten en geïnteresseerden tools aan om binnen de vrijzinnig humanistische sfeer en in de verschillende kerntaken acties te ondernemen die hun gemeenschap dienen. Het begrijpen van de achtergrond van de vrijzinnige levensbeschouwing, zowel historisch als hedendaags, is hierbij essentieel.

Het programma omvat 29 studiepunten en bestaat uit 9 verplichte opleidingsonderdelen: de inhoud ervan komt overeen met onderzoeksexpertise van de vakgroepen wijsbegeerte en moraalwetenschappen en geschiedenis van de VUB, gecombineerd met expertise van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de UGent. Die onderzoeksexpertise wordt aangevuld met praktische expertise vanuit deMens.nu. De breedte van de opleiding, gekoppeld aan praktijkgerichte doelstellingen, garandeert dat zowel kandidaat-studenten met een achtergrond in de moraalwetenschappen als zij met een achtergrond in sociaal werk of uit onderwijsopleidingen kunnen doorgroeien naar professionals die ingezet kunnen worden binnen de brede vrijzinnig humanistische werking.

meer informatie

Schrijf je hier in

Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme

Beschrijving

Voor deze opleiding moet je inschrijven aan de Vrije Universiteit Brussel

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1500 euro.

Jaarlijks voorziet deMens.nu een aantal beurzen voor haar personeel, consulenten in categoriale diensten, vrijwillige consulenten, medewerkers van de diverse vrijzinnig humanistische lidverenigingen, leerkrachten niet-confessionele zedenleer en geïnteresseerden. Mensen die in aanmerking komen, kunnen via de website van het postgraduaat een beurs aanvragen. Ook het Humanistisch Verbond voorziet een beperkt aantal beurzen.

www.postgraduaat-humanisme.be