Team

Stuurgroep:

  • prof. dr. Benjamin Biebuyck (onderwijsdirecteur)
  • prof. dr. Wim De Clercq (directeur maatschappelijke verankering)
  • prof. dr. Gita Deneckere (decaan)
  • Sylvie Dhaene (Iedereen Leest)
  • Adelbrecht Haenebalcke (Stad Gent)
  • Chantal Pattyn (VRT)
  • Annelies Van Wittenberghe (alumnicoördinator)
  • Ann Vervaeke (communicatieverantwoordelijke)

Team Humanities Academie: