Team

stuurgroep:

  • prof. dr. Kristoffel Demoen (onderwijsdirecteur faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
  • prof. dr. Gita Deneckere (decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
  • Sylvie Dhaene (Iedereen Leest)
  • Adelbrecht Haenebalcke (Stad Gent)
  • Chantal Pattyn (Klara)
  • Annelies Van Wittenberghe (alumnicoördinator faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
  • Ann Vervaeke (communicatieverantwoordelijke faculteit Letteren en Wijsbegeerte)