Team

Stuurgroep:

 • prof. dr. Benjamin Biebuyck (onderwijsdirecteur)
 • prof. dr. Wim De Clercq (directeur maatschappelijke verankering)
 • prof. dr. Gita Deneckere (decaan)
 • Sylvie Dhaene (Iedereen Leest)
 • Adelbrecht Haenebalcke (Stad Gent)
 • Chantal Pattyn (VRT)
 • Annelies Van Wittenberghe (alumnicoördinator)
 • Ann Vervaeke (communicatieverantwoordelijke)

Team Humanities Academie:

 • Elisa Cosijn (jobstudent 2023)
 • Ilse De Vos
 • Kimberley Callens (projectmedewerker januari 2022-september 2023)
 • Sapna Kumar (jobstudent 2023)
 • Kitty van de Waart
 • Petra Vereecken