Team

Stuurgroep:

 • prof. dr. Kristoffel Demoen (onderwijsdirecteur faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
 • prof. dr. Gita Deneckere (decaan faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
 • Sylvie Dhaene (Iedereen Leest)
 • Adelbrecht Haenebalcke (Stad Gent)
 • Chantal Pattyn (Klara)
 • Annelies Van Wittenberghe (alumnicoördinator faculteit Letteren en Wijsbegeerte)
 • Ann Vervaeke (communicatieverantwoordelijke faculteit Letteren en Wijsbegeerte)

Team Humanities Academie:

 • Ilse De Vos
 • Kimberley Callens
 • Kitty van de Waart
 • Petra Vereecken