Micro-credential Economisch Engels

MC16
Nederlands
Engels

De studenten verwerven communicatieve vaardigheden in het Engels binnen een algemeen economische en bedrijfscontext. 

Inhoud

1) Spreek- en luistervaardigheid: het geven en beluisteren van presentaties, kritische vragen stellen en beantwoorden, mondeling peer feedback geven; opbouwen van een informatieve  of persuasieve presentatie; adequaat werken met visuele hulpmiddelen en multimedia.

2) Schrijfvaardigheid: schrijven van een zakelijke e-mail, een executive summary of kort  rapport; schrijven van een sollicitatiebrief.

3) Leesvaardigheid en woordenschatuitbreiding: het lezen en bespreken van teksten van  economische aard uit gespecialiseerde tijdschriften (bv The Economist); het zelfstandig  verzamelen, lezen, analyseren en samenvatten van een aantal gespecialiseerde teksten rond een (bedrijfs)economisch thema ter voorbereiding van de eigen presentatie en ‘executive summary’ of kort rapport.

4) Taalverbetering: remediërende uitspraak-, woordenschat- en grammaticaoefeningen  gebaseerd op frequent gemaakte fouten; woordenschatuitbreiding met aandacht voor ESP,  collocaties en ‘false friends’.

Begincompetenties

Studenten moeten deelnemen aan een toelatingsproef, via een schrijftest en een kort interview in week 1.

Leerresultaten

1) Be able to listen critically to presentations within the domain of economics and business  administration.

2) Be able to give an informative/persuasive presentation on a topic related to (business)  economics in fluent and correct English.

3) Be able to read and interpret specialised (business) economic texts.

4) Be able to write an executive summary or short report in good English.

5) Be able to write an adequate letter of application in good English.

6) Be able to write a formal email.

Deze micro-credential is een jaarvak.

  • Studietijd: 90u

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina vanaf 1 augustus 2023. Meer info vind je via de studiekiezer. 

Schrijf je hier in

Micro-credential Economisch Engels

Beschrijving

Deze micro-credential is een jaarvak.

Toelatingsvoorwaarden

Er is een toelatingsproef verbonden aan deze micro-credential. De toelatingsproef bestaat uit een schriftelijke test en kort interview in week 1.