Micro-credential Economisch Frans II

MC15
Nederlands
Frans

Voortbouwend op de verworvenheden van Economisch Frans I worden de mondelinge en de schriftelijke vaardigheden verder ingeoefend. Dit houdt in:

1) verdere uitbreiding van het zakelijk en economisch vocabularium,

2) uitbreiding en uitdieping van de grammaticale regels relevant voor economisch en zakelijk taalgebruik,

3) verder inoefenen van de basisvaardigheden Frans zodat de student aan het einde van het  tweede jaar in staat is complexere boodschappen (schriftelijk en mondeling) te realiseren die  nodig zijn om tegemoet te komen aan professionele noden in een Franstalige context.

Inhoud

De lessenreeks is onderverdeeld in thematische modules, waarbij het bedrijf en zijn omgeving centraal staan. Elk van deze modules is gebaseerd op actuele teksten en video’s over socio-economische onderwerpen in het Frans.

Ze bevatten de volgende taalcomponenten:

• Een algemeen lexicon gebaseerd op zijn professionele relevantie.

• Een economisch lexicon, complementair aan dat van het eerste jaar

• Herziening van de belangrijkste grammaticale structuren, ter aanvulling bij wat in Economisch Frans I werd aangebracht: uitdrukken van voorwaarde, hypothese, vergelijking, oorzaak, gevolg, doel, tegenstelling, …

Begincompetenties

De eindtermen van Economisch Frans I.

Leerresultaten

1) Een gesprekspartner kunnen begrijpen en te woord staan.

2) Gesproken mededelingen kunnen begrijpen.

3) Een schriftelijke boodschap kunnen ontcijferen en zelfstandig opstellen.

4) Zijn mening en zienswijze genuanceerd en correct kunnen weergeven.

5) Het verwerven van en het actief kunnen gebruiken van een meer uitgebreide algemene en  specifieke woordenschat.

6) De belangrijkste grammaticaregels kennen en kunnen toepassen

De micro-credential volgt hetzelfde stramien als de reguliere opleidingsonderdelen. 

  • Studietijd: 90u

Inschrijven voor deze micro-credential kan eenvoudig via deze pagina vanaf 1 augustus 2023. Meer info vind je via de studiekiezer. 

Schrijf je hier in

Micro-credential Economisch Frans II

Beschrijving

Deze micro-credential vindt plaats gedurende het volledige academiejaar. 

Toelatingsvoorwaarden

Voor dit opleidingsonderdeel zijn geen toelatingsvoorwaarden van toepassing.