Micro-credential Tusomeni Kiswahili

MC5
Nederlands
Engels

Swahili heeft 100 tot 150 miljoen sprekers en is één van de belangrijkste en grootste talen van Afrika en de wereld. In deze micro-credential leer je Oost-Afrika’s voertaal praktisch verwerven, grammaticaal doorgronden en cultureel kaderen.

Een ideale opleiding voor wie professioneel of privé met Swahilisprekers in contact komt, interesse heeft voor Afrika en/of geboeid is door talen en taalkunde in het algemeen.

 • Zowel voor wie de taal van zijn ouders en/of grootouders beter wil leren kennen, als voor wie op reis (safari in het Swahili) wil in Tanzania of Kenia.
 • Zowel voor de militair die zich wil voorbereiden op missies in Oost-Afrika als voor de leerkracht die graag de taal van zijn partner beter wil begrijpen.
 • Zowel voor de dierenarts met interesse in wildlife en natuurbehoud als voor de arts of verpleegkundige die in Oost-Afrika stage loopt.
 • Zowel voor de ingenieur die meer wil weten over de taal die hij hoorde toen hij in Congo werkte als voor de inlichtingenofficier van de Dienst voor de Veiligheid van de Staat die de taal van enkele van zijn consultanten beter wil beheersen.

Wat is een micro-credential? 

Na de opleiding kan je:

 • zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband houden met persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk, …
 • communiceren binnen simpele en alledaagse contexten die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen;
 • in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven.

Bovendien heb je:

 • taalkundig inzicht in de grammaticale structuur van het Swahili, wat kan dienen als basis voor de studie van andere Afrikaanse talen, in het bijzonder Bantoetalen;
 • een basisinzicht in de geschiedenis, culturen en literaturen van Swahilisprekers.

Programma onder voorbehoud 

 

Praktisch?

Er zijn twee vaste lesmomenten per week.   

12 werkcolleges per semester: 

 • semester 1: dinsdag van 10u tot 13u
 • on campus, lokaal 2.2 Plateau-Rozier, campus Boekentoren (semester 2: lokaal 2.3)
 • livestream en lesopnames

12 oefeningensessies per semester: 

 • semester 1: donderdag van 8u30 tot 11u30, lokaal 2.22 Blandijn, campus Boekentoren
 • semester 2: donderdag van 14u30 tot 17u30, lokaal 2.3 Plateau-Rozier, campus Boekentoren

Onderwijstaal?

 • Nederlands en Engels

Inhoud?

Deze MC duidt de rol van het Swahili als lingua franca in Oost-Afrika en de bredere wereld enerzijds en als erfgenaam van de klassieke Swahilicultuur anderzijds.

Tijdens de werkcolleges ligt de focus op het verwerven van een wetenschappelijk gefundeerd inzicht in de basisstructuren van de Swahiligrammatica, in het bijzonder met betrekking tot de morfologie, de syntaxis en de interactie tussen beide domeinen.

Tijdens de oefeningensessies ligt de nadruk op het ontwikkelen van spreek-, luister-, lees- en schrijfvaardigheid in het Swahili, met als einddoel het bereiken van het niveau A2 van het Europees Referentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK).

Evaluatie?

 • schriftelijk en mondeling examen

Toelating?

 • Geen voorkennis van het Swahili vereist!

Het is in het belang van elke deelnemer om de lessenreeks van bij het begin te volgen. 

Schrijf je hier in

Tusomeni Kiswahili (micro-credential)

Beschrijving

inschrijven (kan vanaf 1 augustus)