De prijs van de prijs: vragen en input voor het panel