Inleidende taalcursus Oekraïens

OPL014
Nederlands

De vraag in Vlaanderen naar tolken en vertalers met minstens een basiskennis Oekraïens is sinds de invasie van Oekraïne eind februari 2022 sterk gestegen. De maatschappelijke relevantie van een basiscursus Oekraïens is momenteel dus bijzonder hoog, terwijl de taal in het onderwijs nagenoeg nergens aangeboden wordt. Om deze nood mee te lenigen, organiseert de Humanities Academie een inleidende taalcursus Oekraïens.

Vanuit het Russisch herken je namelijk heel wat woorden in het Oekraïens en kan je de boodschap van een Oekraïense tekst ook vaak in algemene termen begrijpen. Uiteraard is dit onvoldoende om een Oekraïense tekst in ál zijn nuances te begrijpen, laat staan te vertalen of te tolken. Na afloop van deze cursus ben je wel in staat om eenvoudige teksten, korte dialogen en mediaberichten in het Oekraïens correct voor te lezen, te begrijpen en naar het Nederlands om te zetten.

Voor wie?

 • professionals (in opleiding) die al Russisch kennen

 • native of heritage speakers

 • mensen uit de ex-Sovjetunie die Russisch als tweede taal leerden

Wat en wanneer?

 • van 16 februari tot 30 maart  
 • werkcolleges
 • Russisch als startpunt
 • focus op de gelijkenissen / verschillen tussen de beide talen
 • met als doel snel een basiskennis Oekraïens te verwerven

 

Inhoud

 • De focus ligt op vergelijkende fonetica, morfologie en syntaxis Oekraïens - Russisch evenals op basiswoordenschat en eenvoudige spreektalige uitdrukkingen.
 • Via oefeningen werken we op lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheid in het Oekraïens.

Lesdata

telkens op donderdag, van 18u15 tot 21u*

 • 16 februari
 • 23 februari
 • 2 maart
 • 9 maart
 • 16 maart
 • 23 maart
 • 30 maart

* in samenspraak met/op vraag van de groep kan het aanvangsuur naar 18u30 of 19u ten laatste verplaatst worden (te bespreken met de lesgever tijdens de eerste les op 16/2 om 18u15)

 

Locatie

Campus Mercator, gebouw A (Abdisstraat 1, 9000 Gent); lokaal A404

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een lift.

 • minimum 5 deelnemers

 • maximum 35 deelnemers 

 • na afloop ontvang je een getuigschrift van de UGent

 • onderwijstalen: Nederlands, Oekraïens, Russisch

 • lesgever Aleksey Yudin

 • voorkennis Russisch nodig

Taalvoorwaarden

 • native en heritage speakers Russisch
 • Russisch niveau B1/B2 of hoger
 • (oud-)studenten Russisch OET&C moeten met succes het vak Russisch III van het huidige programma (of Russisch II van vòòr 2016) gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier verworven hebben
 • (oud-)studenten Russisch VTC moeten met succes de vakken Russisch Taalstructuren C en Russisch Taalpraktijk D gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier verworven hebben
 • wie Russisch in avondschool volgt, moet minimum vier jaar Russisch gevolgd hebben en een instaptoets afleggen
 • wie zeven jaar Russisch in avondschool volgde, hoeft geen instaptoets af te leggen

 

Neem contact op met humanitiesacademie@ugent.be

 • om je diploma / getuigschrift / puntenlijst door te sturen die bewijst dat je voldoet aan de taalvoorwaarden;
 • om in te schrijven voor de instaptoets;
 • als je niet zeker bent of je aan de taalvoorwaarden voldoet; 
 • voor meer info.

Sowieso wacht je op goedkeuring van de Humanities Academie alvorens het inschrijvingsgeld te betalen en dus definitief in te schrijven!

 

Inschrijvingsgeld

 • standaard: 150
 • alumni Russisch VTC en OET&C die afstudeerden vóór 2021-2022: €100
 • alumni Russisch VTC en OET&C die afstudeerden in 2021-2022: €50
 • studenten Russisch VTC en OET&C: €50
 • UGent medewerkers: €50

Zijn deze prijzen voor jou niet evident?

Neem contact op met humanitiesacademie@ugent.be. We bekijken met plezier of we een regeling kunnen treffen via een sociaal tarief.

 

Meer over Oekraïne? Samen met Bibliotheek De Krook stellen we een dynamische leeslijst op van zowel fictie als non-fictie.

Schrijf je hier in

Inleidende taalcursus Oekraïens

Laatste plaatsen
Beschrijving

Tijdens deze inleidende taalcursus leren deelnemers met voorkennis van Russisch de basisprincipes van het Oekraïens.

De maatschappelijke relevantie van een basiscursus Oekraïens is momenteel bijzonder hoog. Dit terwijl de taal wordt in het onderwijs nagenoeg nergens aangeboden wordt.

Vanaf nul Oekraïens leren is moeilijk haalbaar in een paar weken tijd. Wie al Russisch kent, kunnen we tijdens deze inleidende cursus wel wijzen op de belangrijkste verschillen tussen de beide talen en op die manier een zekere “zelfredzaamheid” in het Oekraïens bijbrengen die hen in staat stelt om niet al te moeilijke teksten in deze taal te begrijpen. Aan het einde van de cursus kunnen deelnemers al niet-geadapteerde televisieberichten beluisteren en analyseren.

Deze cursus bestaat uit werkcolleges, telkens op donderdag, gedurende zeven weken.

We beginnen met vergelijkende fonetica en grammatica Russisch - Oekraïens. Het doel is vooral gelijkenissen en regelmatige verschillen in het klanksysteem te leren kennen zodat deelnemers op basis van kennis van reguliere fonetische overeenkomsten Oekraïense woorden leren identificeren met Russische woorden. Op het vlak van grammatica bekijken we waar het Oekraïense naamvalsysteem samenvalt met het Russische systeem, en waar ze van elkaar verschillen. We leren ook wat basiswoordenschat aan (kennismaking, vertellen over jezelf, je huis, communiceren in een restaurant, zich oriënteren in de stad, etc.) en oefenen elementaire dialogen met behulp van conversatiekaarten.

Toelatingsvoorwaarden
 • Met succes Russisch III (OET&C) of Russisch Taalstructuren C en Russisch Taalpraktijk D (VTC) gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.
 • Deelnemers die via avondschool Russisch volg(d)en: minstens 4 jaar avondschool Russisch (in dat geval is er een instaptoets) of 7 jaar avondschool (geen toets).
 • Mail het bewijs dat aan deze voorwaarden voldaan is (diploma / getuigschrift / puntenlijst) naar humanitiesacademie@ugent.be en wacht op goedkeuring alvorens tot betaling over te gaan.
 • Inschrijven voor de instaptoets kan ook via humanitiesacademie@ugent.be.

 

 

Opmerkingen
 • inclusief syllabus en lesmateriaal