Intensieve taalcursus Oekraïens

OPL014
Nederlands

De vraag in Vlaanderen naar tolken en vertalers met minstens een basiskennis Oekraïens is sinds de invasie van Oekraïne eind februari 2022 sterk gestegen. De maatschappelijke relevantie van een basiscursus Oekraïens is momenteel dus bijzonder hoog, terwijl de taal in het onderwijs nagenoeg nergens aangeboden wordt.

Om deze nood mee te lenigen, organiseert de Humanities Academie een intensieve taalcursus Oekraïens voor professionals (in opleiding) die al Russisch kennen.

Vanuit het Russisch herken je namelijk heel wat woorden in het Oekraïens en kan je de boodschap van een Oekraïense tekst ook vaak in algemene termen begrijpen. Uiteraard is dit onvoldoende om een Oekraïense tekst in ál zijn nuances te begrijpen, laat staan te vertalen of te tolken. Na afloop van deze cursus ben je wel in staat om korte dialogen en mediaberichten in het Oekraïens te begrijpen, te vertalen en te herformuleren in het Nederlands.

 • zes halve dagen les; 18 uur werkcolleges
 • in september
 • Russisch als startpunt
 • focus op de gelijkenissen / verschillen tussen de beide talen
 • met als doel snel een basiskennis Oekraïens te verwerven

 

De focus ligt op vergelijkende fonetica, morfologie en syntaxis Oekraïens - Russisch

Via oefeningen werken we op lees-, luister- en schrijfvaardigheden in het Oekraïens.

lesdata

 • vrijdag 9 september (8u30 - 12u45)
 • maandag 12 september (10u00 - 14u15)
 • donderdag 15 september (17u30 - 21u45)
 • maandag 19 september (10u00 - 14u15)
 • dinsdag 20 september (10u00 - 14u15)
 • vrijdag 23 september (10u00 - 14u15)

locatie

Campus Mercator, gebouw A (Abdisstraat 1, 9000 Gent); lokaal A004

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een lift.

praktisch

 • minimum 5 deelnemers
 • maximum 30 deelnemers 
 • na afloop ontvang je een getuigschrift van de UGent
 • onderwijstalen: Nederlands, Oekraïens, Russisch
 • lesgever Aleksey Yudin
 • oefeningen door Anastasiia Mandziuk, native speaker Oekraïens
 • voorkennis Russisch nodig

taalvoorwaarden

 • Russisch niveau B1/B2 of hoger
 • (oud-)studenten Russisch OET&C moeten met succes het vak Russisch IV gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier verworven hebben
 • (oud-)studenten Russisch VTC moeten met succes de vakken Russisch Taalstructuren C en Russisch Taalpraktijk D gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier verworven hebben
 • wie Russisch in avondschool volgt, moet minimum vier jaar Russisch gevolgd hebben en een instaptoets afleggen
 • wie zeven jaar Russisch in avondschool volgde, hoeft geen instaptoets af te leggen
 • native speakers Russisch

Neem contact op met humanitiesacademie@ugent.be

 • om je diploma / getuigschrift / puntenlijst door te sturen die bewijst dat je voldoet aan de taalvoorwaarden;
 • om in te schrijven voor de instaptoets op donderdag 8 september;
 • als je niet zeker bent of je aan de taalvoorwaarden voldoet; 
 • voor meer info.

Sowieso wacht je op goedkeuring van de Humanities Academie alvorens het inschrijvingsgeld te betalen en dus definitief in te schrijven!

inschrijvingsgeld

 • standaard: 150
 • alumni Russisch VTC en OET&C die afstudeerden vóór 2021-2022: €100
 • alumni Russisch VTC en OET&C die afstudeerden in 2021-2022: €50
 • studenten Russisch VTC en OET&C: €50
 • UGent medewerkers: €50

Zijn deze prijzen voor jou niet evident?

Neem contact op met humanitiesacademie@ugent.be. We bekijken met plezier of we een regeling kunnen treffen via een sociaal tarief.

Meer over Oekraïne? Samen met Bibliotheek De Krook stellen we een dynamische leeslijst op van zowel fictie als non-fictie.

Schrijf je hier in

Intensieve taalcursus Oekraïens

Volzet (wachtlijst)
Beschrijving

Tijdens deze intensieve taalcursus leren deelnemers met voorkennis van Russisch de basisprincipes van het Oekraïens.

De maatschappelijke relevantie van een basiscursus Oekraïens is momenteel bijzonder hoog. Dit terwijl de taal wordt in het onderwijs nagenoeg nergens aangeboden wordt.

Vanaf nul Oekraïens leren is zeker niet haalbaar in twee weken tijd. Wie al Russisch kent, kunnen we tijdens deze intensieve cursus wel wijzen op de belangrijkste verschillen tussen de beide talen en op die manier een zekere “zelfredzaamheid” in het Oekraïens bijbrengen die hen in staat stelt om niet al te moeilijke teksten in deze taal te begrijpen en te vertalen.

Aan het einde van de cursus wordt van de deelnemers dan ook verwacht dat zij een kort nieuwsbericht uit het Oekraïens kunnen vertalen en / of navertellen in het Nederlands.

Deze cursus bestaat uit zes werkcolleges.

We beginnen met vergelijkende fonetica en grammatica Russisch - Oekraïens. Het doel is vooral gelijkenissen en regelmatige verschillen in het klanksysteem te leren kennen zodat deelnemers op basis van kennis van reguliere fonetische overeenkomsten Oekraïense woorden leren identificeren met Russische woorden. Op het vlak van grammatica bekijken we waar het Oekraïense naamvalsysteem samenvalt met het Russische systeem, en waar ze van elkaar verschillen.

Toelatingsvoorwaarden
 • Met succes Russisch IV (OET&C) of Russisch Taalstructuren C en Russisch Taalpraktijk D (VTC) gevolgd hebben of de erin beoogde competenties op een andere manier hebben verworven.
 • Deelnemers die via avondschool Russisch volg(d)en: minstens 4 jaar avondschool Russisch (in dat geval is er een instaptoets) of 7 jaar avondschool (geen toets).
 • Mail het bewijs dat aan deze voorwaarden voldaan is (diploma / getuigschrift / puntenlijst) naar humanitiesacademie@ugent.be en wacht op goedkeuring alvorens tot betaling over te gaan.
 • Inschrijven voor de instaptoets op 8 september 2022 kan ook via humanitiesacademie@ugent.be.

 

 

Opmerkingen
 • inclusief syllabus en lesmateriaal