Postgraduaat Praktisch Humanisme

PGOP001
Nederlands

Wil je weten hoe vrijzinnig humanisme precies in elkaar zit en een waardevolle schakel zijn in actiegroepen, organisaties en het werkveld? Dan is het postgraduaat Praktisch Humanisme dé opleiding voor jou! 

In deze interuniversitaire opleiding voor professionals, vrijwillige consulenten en geïnteresseerden binnen de vrijzinnig humanistische sfeer ontwikkel je een waardevolle skillset die je helpt om een verschil te maken. Je leert het levensbeschouwelijk landschap plaatsen en begrijpen en verwerft basiscompetenties om je te ontpoppen tot expert. Verder spreekt deze opleiding ook je vermogen tot kritisch nadenken over ethische vraagstukken aan. Je leert principes en waarden vertalen naar een praktisch-agogische manier van handelen.

Na je studie kan (of blijf je) aan de slag in de vrijzinnig humanistische morele dienstverlening of het vrijzinnig humanistisch sociaal-cultureel werk, bijvoorbeeld bij organisaties zoals deMens.nu, het HV en andere lidverenigingen. Ook de zorgsector, het gevangeniswezen en defensie behoren tot je mogelijkheden.

 

Programma onder voorbehoud

Het programma omvat 29 studiepunten en bestaat uit 9 verplichte opleidingsonderdelen: de inhoud ervan komt overeen met onderzoeksexpertise van de vakgroepen wijsbegeerte en moraalwetenschappen en geschiedenis van de VUB, gecombineerd met expertise van de vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap van de UGent. Die onderzoeksexpertise wordt aangevuld met praktische expertise vanuit deMens.nu. De breedte van de opleiding, gekoppeld aan praktijkgerichte doelstellingen, garandeert dat zowel kandidaat-studenten met een achtergrond in de moraalwetenschappen als zij met een achtergrond in sociaal werk of uit onderwijsopleidingen kunnen doorgroeien naar professionals die ingezet kunnen worden binnen de brede vrijzinnig humanistische werking.

Schrijf je hier in

Postgraduaatsopleiding Praktisch Humanisme

Beschrijving

Voor deze opleiding moet je inschrijven aan de Vrije Universiteit Brussel

Het inschrijvingsgeld bedraagt 1500 euro.

Jaarlijks voorziet deMens.nu een aantal beurzen voor haar personeel, consulenten in categoriale diensten, vrijwillige consulenten, medewerkers van de diverse vrijzinnig humanistische lidverenigingen, leerkrachten niet-confessionele zedenleer en geïnteresseerden. Mensen die in aanmerking komen, kunnen via de website van het postgraduaat een beurs aanvragen. Ook het Humanistisch Verbond voorziet een beperkt aantal beurzen.