Seminarie: Talige diversiteit in het onderwijs / Seminar: linguistic diversity in education

LEZ048
Nederlands

Scroll down for English

Toen Vlaanderen nog hoge toppen scheerde binnen internationale kwaliteitsstudies zoals PISA en PIRLS, was er al grote bezorgdheid over de grote ongelijke onderwijskansen in Vlaanderen. Er werd al snel naar de discrepantie gekeken tussen de schooltaal van kinderen en de verschillende talige realiteiten in de thuiscontext. Vandaag is die ongelijkheid allerminst afgenomen, maar wordt die nu vergezeld door grote bezorgdheid over de dalende onderwijskwaliteit. Opnieuw staat talige diversiteit in het oog van de storm. Maar wat is talige diversiteit? Is het een oorzaak van onderwijsongelijkheid? Van de dalende onderwijskwaliteit? Brengt talige diversiteit ook kansen met zich mee?

Wat denkt de internationale academische wereld? Wat denken beleidsmakers? Wat denken en ervaren mensen uit de praktijk? Op 19 september 2023 willen Steunpunt Diversiteit en Leren & MULTIPLESde koppen bij elkaar steken om het te hebben over de vraagstukken en uitdagingen die de hardnekkige ongelijkheid in ons onderwijs met zich meebrengt en de rol die talen daarin spelen.

 

English

When Flanders was still ranking high in international quality studies such as PISA and PIRLS, there was already great concern about the great inequality of educational opportunities in Flanders. The discrepancy between children's school language and the different linguistic realities in the home context was soon examined. Today, this inequality has by no means diminished, but is now accompanied by serious concerns about the declining quality of education. Once again, linguistic diversity is in the eye of the storm. But what is linguistic diversity? Is it a cause of educational inequality? Of declining educational quality? Does linguistic diversity offer opportunities?

On 19 September 2023, the Centre for Diversity and Learning, in collaboration with MULTIPLES, wants to start a conversation about the issues and challenges posed by persistent inequality in our education system and the role of languages in it. The seminar will start with short keynotes from international researchers who will shed light on our challenges. This will be followed by a panel discussion with policy makers, practitioners and young researchers.

 

Wij nodigen u van harte uit op ons seminarie dat start met korte keynotes van internationale onderzoekers die vanuit hun perspectief hun licht zullen laten schijnen op onze uitdagingen. Daarna gaat een panel met beleidsmakers, politici, mensen uit de praktijk en jonge onderzoekers in gesprek over dit thema.

 

 • Welkom vanaf 13u45
 • Keynotes: 14u
 • Panelgesprek: 15u30
 • Netwerkreceptie 17u-18u

Line-up 

Keynotespeakers 

 • Prof. Dr. Jim Cummins (University of Toronto) 
 • Prof. Dr. Nathalie Auger (l'Université Montpellier) 
 • Prof. Dr. Robyn Tyler (University of Western Cape) 
 • Prof. Dr. Carolyn McKinney 

Panelleden 

 • Sven Gatz, Brussels minister van meertaligheid 
 • Hannelore Goeman, Vlaams parlementslid 
 • Evita Willaert, schepen van onderwijs
 • Nell Foster, PhD-researcher 
 • ... 

Schrijf je hier in

Seminarie: Talige diversiteit in het onderwijs / Seminar: linguistic diversity in education

Beschrijving