Taal en Recht

STU010
Nederlands

Taal en recht zitten overal. Taal zit in recht. En recht zit in taal. Gandaius Academy wil onderzoeken belichten die (al dan niet uitdrukkelijk) zowel taalaspecten als juridische aspecten bevatten. 

Op het programma staat een brede waaier van interessante onderzoeken: van het recht op vertaling in strafzaken (door Sara Delva) tot meertalige rechtsbijstand voor asielzoekers (Marie Jacobs) en talige strategieën bij niet-begeleide minderjarigen (Lotte Remue); van meertaligheid in de abortuszorg (Ella van Hest) tot de seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de Belgische asielprocedure (Liselot Casteleyn).

Dinsdag 19 september

Verloop

  • 17.30 - 18.00 u: Ontvangst met broodjes.
  • 18.00 - 18.30 u: Het recht op vertaling in strafzaken - Sara Delva.
  • 18.30 - 19.00 u: Meertalige rechtsbijstand voor asielzoekers Marie Jacobs.
  • 19.00 - 19.30 u: Communicatie en talige strategieën tussen niet-begeleide minderjarigen en hun voogd - Lotte Remue.
  • 19.30 - 20.00 u: Sprekersrollen van mannelijke partners die tolken voor hun vrouw tijdens de abortusconsultatie Ella van Hest.
  • 20.00 - 20.30 u: De seksuele oriëntatie en genderidentiteit in de Belgische asielprocedure - Liselot Casteleyn.

Locatie

Onder het label “Gandaius Voorsprong-serie” geeft Gandius Academy het woord aan nieuwere namen in de onderzoekswereld, met name aan (jonge) onderzoekers van de faculteit Recht en Criminologie. Zij delen de resultaten van inzichten die ze opdeden in het kader van hun lopend doctoraatsonderzoek, met bijzondere aandacht voor de praktische toepassing ervan in het werkveld.

Schrijf je hier in

Taal en Recht

Online beschikbaar