Vervolgcursus Oekraïens

OPL018
Nederlands
Engels

Na het succes van de inleidende taalcursus Oekraïens lanceert de Humanities Academie deze vervolgcursus Oekraïens. De vervolgcursus bestaat uit zes on campus werkcolleges waarin de kennis van de Oekraïense taal en in het bijzonder de grammatica (morfologie en syntaxis) zowel verbreed als verdiept wordt. Je komt in contact met deelnemers die in heel uiteenlopende sectoren of situaties werken en met Oekraïens in contact komen, zoals vertalers, tolken, journalisten, lesgevers, studenten, maatschappelijk werkers …

Net als in de beginnerscursus vertrekken we vanuit het Russisch, om zo in een zeer korte tijd tot een goed beheersingsniveau van het Oekraïens te komen.

Voor wie? 

 • je bent een professional (in opleiding) die al Russisch beheerst
 • je bent een native of heritage speaker Russisch 
 • je hebt een basiskennis Oekraïens 

Lees hier de getuigenis van Annelies de hertogh, deelnemer van de basiscursus in september

Wat en wanneer? 

 • van 20 april tot 25 mei 
 • telkens op donderdag (met uitzondering van 18 mei, O.L.H. Hemelvaart)
 • werkcolleges 
 • Russisch als startpunt
 • met als doel het verfijnen van de Oekraïense taalvaardigheid

Inhoud 

 • de focus ligt op het werkwoordsysteem en de morfologie van telwoorden en voornaamwoorden, het uitbreiden en verfijnen van woordenschat, en het oefenen op mondelinge en schriftelijke vaardigheden 

 • via oefeningen werken we op lees-, luister-, spreek- en schrijfvaardigheden in het Oekraïens

 • lesmateriaal: eigen syllabus, cursusmateriaal beschikbaar via het online leerplatform Ufora en discussieforum

Lesdata

Tenzij anders vermeld, telkens op donderdag, van 18u15 tot 21u00

 • 20 april 
 • 27 april
 • 4 mei
 • 11 mei 
 • 15 mei (maandagavond) 
 • 25 mei

Locatie 

Campus Mercator, gebouw A (Abdisstraat 1, 9000 Gent); lokaal A404

Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een lift.

 • maximum 30 deelnemers
 • zit de cursus vol, dan kom je op de wachtlijst 
 • na afloop ontvang je een getuigschrift van de UGent 
 • onderwijstalen: Nederlands, Oekraïens en Russisch
 • lesgever Aleksey Yudin

Taalvoorwaarden 

Russisch 

 • wie een native, heritage speaker of tweedetaalspreker is, een attest B1 of hoger heeft, minimum twee jaar universitaire studies Russisch volgde, hoeft geen instaptoets af te leggen

 • wie zeven jaar Russisch volgde in een avondschool, hoeft geen instaptoets af te leggen

 • wie minder dan vijf jaar Russisch in een avondschool volgde, of in een informele studie het Russisch aanleerde (via een Russischtalige partner, lang verblijf in een Russischtalig land …), moet een instaptoets afleggen

Oekraïens

 • wie één van de twee eerder georganiseerde beginnerscursussen van september 2022 of maart 2023 met succes aflegde, hoeft geen instaptoets af te leggen
 • wie op een andere manier een basiskennis van het Oekraïens verworven heeft, moet een instaptoets afleggen

Neem contact op met humanitiesacademie@ugent.be

 • om je diploma / getuigschrift / puntenlijst door te sturen die bewijst dat je voldoet aan de taalvoorwaarden
 • om in te schrijven voor de instaptoets
 • als je niet zeker bent of je aan de taalvoorwaarden voldoet
 • voor meer info

Sowieso wacht je op goedkeuring van de Humanities Academie alvorens het inschrijvingsgeld te betalen en dus definitief in te schrijven!

 

Inschrijven

 • standaardprijs: €150
 • studenten: €50
 • UGent medewerkers: €75 
 • alumni Russisch VTC en OET&C afgestudeerd in 2021-22: €50
 • alumni Russisch VTC en OET&C afgestudeerd vóór 2021-22: €125

Zijn deze prijzen voor jou niet evident?

Neem contact op met humanitiesacademie@ugent.be. We bekijken met plezier of we een regeling kunnen treffen via een sociaal tarief. 

Hulp nodig bij inschrijven?

Meer weten over Oekraïne?

Schrijf je hier in

Taalcursus Oekraïens

Laatste plaatsen
Beschrijving

Tijdens deze vervolgcursus Oekraïens leren deelnemers met enige voorkennis van Russisch en Oekraïens hun taalvaardigheid Oekraïens aan te scherpen. 

Deze cursus bestaat uit werkcolleges, telkens op donderdag, gedurende zes weken.

We focussen in het bijzonder op de grammatica (morfologie en syntaxis), het werkwoordsysteem en de morfologie van telwoorden en voornaamwoorden,  waarin zowel het Oekraïens verbreed als verdiept wordt. Daarnaast wordt ook de woordenschat gevoelig uitgebreid en krijgen de deelnemers de kans om zowel hun mondelinge als schriftelijke vaardigheden te oefenen, via respectievelijk spreekoefeningen en huistaken. 

De verworven kennis en vaardigheden gaan we direct inzetten met specifieke tekstsoorten zoals mediaberichten, medische voorschriften, technische richtlijnen, handleidingen en administratieve documenten. Aan het einde van deze vervolgcursus zijn de deelnemers in staat deze tekstsoorten te begrijpen en te vertalen vanuit het Oekraïens.


 

Toelatingsvoorwaarden
 • Met succes één van de twee voorgaande beginnerscursussen Oekraïens gevolgd hebben.
 • Deelnemers die via avondschool Russisch volg(d)en: minstens 5 jaar avondschool Russisch (in dat geval is er een instaptoets) of 7 jaar avondschool (geen toets).
 • Mail het bewijs dat aan deze voorwaarden voldaan is (diploma / getuigschrift / puntenlijst) naar humanitiesacademie@ugent.be en wacht op goedkeuring alvorens tot betaling over te gaan.
 • Inschrijven voor de instaptoets kan ook via humanitiesacademie@ugent.be.
Opmerkingen
 • Inclusief syllabus en lesmateriaal