Micro-credential Literatuur en Zorg

MC1
Nederlands

Hoe ‘werken’ verhalen in verschillende zorgcontexten? Kan (voor-)lezen helend werken? Welk effect heeft verhalen vertellen op mensen die lijden en rouwen? Hoe helpt literatuur de zorgverlener die met kinderen werkt?

In deze micro-credential word je geconfronteerd met literaire reflecties over wat het betekent om ziek, een patiënt of zorgbehoevend te zijn en kom je in contact met de praktijk van de literaire zorg binnen zorgverleningscontexten.

De jongste jaren, en dit versterkt door de Covid-pandemie, zien we immers de nood aan een meer holistisch zorgmodel toenemen. De integratie van literatuur en verhalen in zorgcontexten wereldwijd heeft haar therapeutische en verbindende waarde getoond, maar vraagt om constante en kritische diversificatie in een almaar diverser wordende zorgsector.

 • In deze opleiding belichten literatuurwetenschappers en vertegenwoordigers uit cultuur- en zorgsectoren de wederzijdse interactie tussen literatuur en zorg in al haar facetten, aan de hand van literaire en theoretische teksten, via gastsprekers en discussiemomenten.
 • Literatuur en Zorg richt de blik van deelnemers enerzijds op de representatie van zorg, ziekte, gezondheid, dood en de medische wereld in literaire teksten en anderzijds op het functioneren van literaire teksten in diverse maatschappelijke zorgcontexten. Je krijgt bovendien de mogelijkheid om je verworven inzichten in de praktijk om te zetten.

Wat is een micro-credential? 

Wanneer?

 • 12 bijeenkomsten gespreid over een volledig academiejaar
 • maandag 8u30 - 11u30
 • campus Boekentoren: leslokaal 1.13, Blandijn

Onderwijstaal?

 • de lessen en begeleiding zijn in het Nederlands
 • een masterclass in het Engels
 • een reader met daarin teksten in het Nederlands en het Engels

Inhoud?

 • Vier introductielessen waarin het interdisciplinaire veld van de Medical and Health Humanities geschetst wordt aan de hand van centrale concepten als narrative medicine en bibliotherapie. In deze lessen worden een aantal literaire en theoretische teksten gelezen en besproken rond zorg, ziekte, lijden, rouw, arts-patiëntrelaties, … van onder meer Virginia Woolf, Susan Sontag, Anatole Broyard, en Leo Tolstoj. Hiervoor wordt een reader voorzien.
 • Discussiecolleges toegespitst op twee overkoepelende thema’s, bijvoorbeeld literatuur en rouw, literatuur en diversiteit, literatuur en ouderenzorg.
 • Mogelijkheid om, individueel of in een kleine groep, concrete praktijkervaring op te doen in zorginstellingen of culturele instellingen zoals Museum dr. Guislain, woonzorgcentra, Bibliotheek De Krook, de palliatieve dienst van een ziekenhuis, de culturele werking van privé-initiatieven als het Majin-huis, … en zo bij te dragen tot de maatschappij (community service learning).
 • studiefiche Literatuur en Zorg

Evaluatie?

Een portfolio bestaande uit drie componenten:

 • een persoonlijke reflectie op één of meerdere teksten uit de reader in de vorm van een essay en een presentatie 
 • een interview met een actor uit de culturele zorgpraktijk (een medewerker van een organisatie, een patiënt, een onderzoeker, …) rond een in de lessen besproken problematiek naar keuze of rond een vraag of ervaringsproblematiek die tijdens de praktijkstage is opgedoken
 • een reflectie op de eigen praktijkervaring

Het eerste deel van het portfolio wordt ingediend in januari; delen twee en drie worden ingediend in juni (eerste zittijd) of augustus (tweede zittijd).

Aanmelden

Voor deze opleiding vragen de lesgevers dat je vooraf even contact met hen opneemt. In onderling overleg wordt een gesprek gepland waarin bijvoorbeeld naar je persoonlijke motivatie gepeild wordt. De bedoeling is om een diverse groep samen te stellen met zowel deelnemers met een achtergrond in de letterkunde als in de zorg. Na het gesprek kan je je inschrijving definitief maken.

Deze opleiding is een samenwerking tussen drie academies voor levenslang leren

Schrijf je hier in

Literatuur en zorg (micro-credential)

Beschrijving

In verschillende zorgverleningspraktijken (in ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische instellingen en gevangenissen) heeft het lezen van literatuur een helende en zorgende werking. Door de reflectieve confrontatie met de literaire tekst, zo luidt de redenering, kunnen zowel zorgverleners als zorgbehoevenden tot een dieper inzicht komen in de situatie waarin ze zich bevinden. Het individueel en/of in groep lezen van literaire teksten wordt in verschillende contexten als onderdeel van een therapeutisch proces ingezet.

Met deze micro-credential:

 • krijg je kritisch inzicht in en leer je communiceren over de therapeutische relevantie en het belang van literaire werken in een zorgcontext
 • kan je zelfstandig en kritisch teksten uit de literaire traditie in verband brengen met actuele debatten en kwesties rond zorgverlening
 • leer je de vertaalslag maken van een letterkundige analyse naar een concrete zorgpraktijk
 • word je in staat gesteld om kennis uit aanverwante vakken of studiedomeinen zelfstandig en kritisch te betrekken bij de analyse van het functioneren van literatuur in een zorgcontext

Start nu al je inschrijvingsaanvraag.