Genderinclusief taalgebruik

OPL019
Nederlands

Het is je wellicht niet ontgaan: de roep om genderinclusief taalgebruik klinkt almaar luider. In deze opleiding kaderen we deze maatschappelijke tendens vanuit een taalkundig perspectief en bieden we praktische wenken om genderinclusief te schrijven in het Nederlands.

 • Is het een probleem dat in veel talen de grammaticaal mannelijke vormen gelden als de standaardvormen – zoals in de zin Morgen brengt de kiezer zijn stem uit, waarin 'de kiezer' en 'zijn' niet enkel naar mannen verwijzen?
 • Wat leert het onderzoek ons hierover?
 • Hoe kunnen we genderinclusief spreken en schrijven? Hoe verschilt het Nederlands op dat vlak van andere talen?
 • Hebben genderneutrale voornaamwoorden zoals ‘hen’ en ‘die’ kans op slagen? En kan genderinclusieve taalplanning effectief leiden tot taalverandering?

Al deze vragen komen aan bod in deze opleiding, die uit twee sessies bestaat: een theoretische lezing en een praktische, meer praktijkgeoriënteerde les.

Inhoud

Een taalkundig perspectief op genderinclusieve taal: het debat gekaderd

 • Dinsdag 2 mei (19u-21u)
 • Campus Mercator, lokaal A108
 • Deze lezing benadert het debat rond genderinclusief taalgebruik vanuit een taalkundig perspectief. We gaan in op bezwaren tegenover zgn. ‘androcentrisch’ taalgebruik, dat mannelijke vormen als neutraal voorstelt, en evalueren de legitimiteit van die bezwaren op basis van wetenschappelijk onderzoek. Ook op de impact van een taalsysteem op de mogelijkheden om een taal genderinclusiever te maken wordt nader ingegaan. Wie met kennis van zaken wil deelnemen aan het debat over genderinclusief taalgebruik, kan in deze sessie de nodige inspiratie opdoen.

Genderinclusief schrijven in de praktijk

 • Woensdag 3 mei (19u-21u)
 • Campus Mercator, lokaal A108
 • Hoe kan je in het Nederlands genderinclusief schrijven? Deze praktijkgerichte oriëntatiesessie geeft daarover advies, op basis van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek. De les staat open voor alle geïnteresseerden, maar is in het bijzonder gericht op communicatieprofessionals.

Voor wie?

 • Iedereen met interesse in het debat rond genderinclusief taalgebruik, in het bijzonder communicatieprofessionals.
 • Er worden maximum 50 deelnemers toegelaten. De opleiding vindt plaats vanaf 10 deelnemers.

Evaluatie?

 • Je ontvangt een getuigschrift na afloop van de opleiding. Actieve participatie en oefeningen in de praktijkles vormen de basis voor de evaluatie.
 • We bieden ook de mogelijkheid om slechts één van de twee sessies bij te wonen. In dat geval ontvang je een attest van deelname.

Prijs?

 • volledige opleiding: 45 euro
 • enkel sessie 1 (2 mei): 20 euro
 • enkel sessie 2 (3 mei): 30 euro

Hulp nodig bij inschrijven?

Deze opleiding is een initiatief van de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie.

Schrijf je hier in

Volledige opleiding

Beschrijving

Tweeluik, bestaande uit de theoretische lezing en een praktische, meer praktijkgeoriënteerde les. 

Een taalkundig perspectief op genderinclusieve taal: het debat gekaderd

Beschrijving

De theoretische lezing kadert het debat rond genderinclusief taalgebruik in het wetenschappelijke onderzoek over dat thema. We nemen een contrastief perspectief in, waarbij niet alleen het Nederlands maar ook de buurtalen aan bod komen (Frans, Duits, Engels). De volgende topics worden behandeld:

 1. Vanwaar komt de vraag om taal genderinclusiever te maken?
 2. Welke strategieën zijn er om talen genderinclusiever te maken?
 3. Heeft genderinclusief taalgebruik het beoogde effect?
 4. Hoe groot is de kans dat we over pakweg honderd jaar allemaal genderinclusief spreken en schrijven?

Na deze sessie ben je op de hoogte van het beschikbare wetenschappelijke onderzoek rond genderinclusief taalgebruik en kan je met kennis van zaken deelnemen aan het debat over het thema.

Genderinclusief schrijven in de praktijk

Beschrijving

In de praktijkgeoriënteerde sessie bespreken we het meest recente taaladvies rond genderinclusief schrijven, gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek.

Na deze sessie ben je vertrouwd met de beschikbare strategieën om genderinclusief te schrijven en kan je weloverwogen keuzes maken bij het schrijven van teksten voor een breed publiek.