Lezingenreeks: Grenzeloos Grieks. Omzwervingen van Griekse mensen, taal en cultuur

LEZ023
Nederlands
Engels

Deze lezingenreeks wordt georganiseerd door het Griekenlandcentrum, een organisatie ontstaan in de schoot van verschillende vakgroepen/afdelingen waar Grieks een rol speelt. Het stelt zich tot doel de Griekse cultuur van de oudheid tot het heden te belichten in al haar aspecten en dit door middel van een zestal voordrachten per jaar, aangevuld met tentoonstellingen, muziekuitvoeringen en culturele uitstappen. Het centrum bouwt voort op de rijke traditie van onze universiteit en wil een brug slaan tussen de academische studie van de Griekse beschaving en de brede maatschappelijke interesse die hiervoor bestaat.

Diaspora, kolonisatie, en emigratie kenmerken al millennia lang de Griekse cultuur, zodat die overal ter wereld te vinden is. In acht evenementen neemt het Griekenlandcentrum jullie de komende maanden mee op sleeptouw en volgen we samen de voetsporen van Grieken buiten Griekenland: van Europa tot Afrika, Azië en Amerika, over een tijdspanne van meer dan 2500 jaar.

woensdag 16 november 2022

 • Aleksey Yudin, Griekse aanwezigheid aan de noordkust van de Zwarte Zee van de oudheid tot heden

woensdag 7 december 2022

 • Raymond Detrez, Grieken op de Balkan: What's in a name?

woensdag 25 januari 2023

 • 'La Rose Blanche', het laatste Griekse café van Molenbeek: filmvoorstelling met inleiding & nagesprek

woensdag 22 februari 2023

 • Yasmine Amory, People of Aphrodite. Life and culture in a late antique Egyptian village

woensdag 29 maart 2023

 • Bram Fauconnier, Grieken in het oosten. Interculturele contacten in Centraal-Azië en India

woensdag 19 april 2023

 • Hero Hokwerda, De grote Griekse wereld van Kavafis

dinsdag 16 mei 2023

 • Gonda Van Steen, Adoptie uit Griekenland tijdens de Koude Oorlog: research en activisme

vrijdag 9 juni 2023

 • 'Antigone in de Amazone': theatervoorstelling & inleiding (i.s.m. NTGent)

De lezingen vinden plaats op woensdagavond om 19u30 in leslokaal 0.4 (Blandijnberg 2, Gent).

Uitzonderingen:

 • Meer info over de locatie en het startuur van de filmvoorstelling (25/01/2023) volgt later.
 • De lezing van Gonda Van Steen (16/05/2023) vindt plaats op dinsdagavond i.p.v. woensdagavond in leslokaal 0.5 (Blandijnberg 2, Gent). 
 • De theatervoorstelling (09/06/2023) zal doorgaan in de NTGent Schouwburg (Sint-Baafsplein 17, Gent).

Voor elke lezing die je wil bijwonen, klik je op de knop "toevoegen aan mijn winkelmandje". Afrekenen doe je door rechts bovenaan op het winkelkarretje te klikken en de instructies te volgen. Duid bij het afrekenen aan welk tarief op jou van toepassing is:

 • standaardprijs: €5
 • studenten (m.u.v. PhD-studenten), scholieren en leden van het Griekenlandcentrum: gratis

Uitzonderingen: inschrijven voor de filmvoorstelling en de theatervoorstelling verloopt rechtstreeks via het Griekenlandcentrum.

Schrijf je hier in

Griekse aanwezigheid aan de noordkust van de Zwarte Zee van de oudheid tot heden

Beschrijving

Voorsmaakje

De Griekse aanwezigheid aan de noordkust van de Zwarte Zee heeft een traditie van meer dan 2500 jaar en gaat terug tot de eerste oude Griekse kolonies. Hoe komt het dat dit tegenwoordig bijna onmerkbaar is? Deze lezing zal bespreken hoe de Byzantijnse naam van het volk “Romeinen” tot op de dag van vandaag bewaard is gebleven, hoe het Russische rijk een speciale stad voor de Grieken heeft gebouwd en hoe de Russische Federatie deze heeft vernietigd, waarom in het Russisch de denigrerende naam van de Grieken nu verwijst naar de Amerikanen, waarom etnische Grieken in Oekraïne nu vaak Russische achternamen dragen, hoe Odessa het centrum van de Griekse nationale bevrijdingsbeweging werd, en hoe de Grieken op het einde van de 20e eeuw het Griekse plein in Odessa lelijk hebben gemaakt, om er vervolgens in de 21e eeuw een prachtig park aan te leggen.

Praktische informatie

 • Wanneer? woensdag 16 november 2022, om 19u30
 • Waar? leslokaal 0.4 (Blandijnberg 2, 9000 Gent)
 • Prijs? gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, UGent studenten (m.u.v. PhD-studenten) en scholieren. Anderen betalen €5.

Grieken op de Balkan: What's in a name?

Beschrijving

Voorsmaakje

Onder de Osmanen leefden Grieken verspreid over het hele Balkanschiereiland. Buiten de gebieden met een compacte Griekse, ook rurale bevolking, die zich vandaag grotendeels binnen de grenzen van Griekenland bevinden, vormden ze van in de achttiende eeuw als handelaars en hogere clerus een belangrijk deel van de stedelijke elite. Doordat religieuze identiteit als belangrijker werd beschouwd dan etnische – wat in de hand werd gewerkt door de Osmaanse administratieve indeling van de bevolking in millets (religieuze gemeenschappen) – bestonden er voor orthodox-christelijke niet-Grieken uit de dorpen die carrière maakten in de stad geen morele obstakels om zich te identificeren met de Griekse bovenlaag. De termen Griek en Romeos sloegen bijgevolg niet alleen op etnische Grieken, maar ook op Osmaanse orthodoxe-christenen in het algemeen en op bepaalde beroepscategorieën en sociale klassen. Het onderscheid tussen etnische en andere “Grieken” was irrelevant; iedereen was immers in de eerste plaats orthodox christen. Pas met de opkomst van het nationalisme in de negentiende eeuw werden betrokkenen gedwongen om te kiezen voor een of andere nationaliteit. Wat deze situatie in de praktijk betekende wordt in de lezing geïllustreerd aan de hand van de Griekse carrière van de Bulgaarse dichter Grigor Părličev/Grigorios Stavridis uit het Macedonische Ohrid en de gudilas, vergriekste Bulgaarse immigranten in de Thracische stad Plovdiv/Filippoupolis.

Praktische informatie

 • Wanneer? woensdag 7 december 2022, om 19u30
 • Waar? leslokaal 0.4 (Blandijnberg 2, 9000 Gent)
 • Prijs? gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, UGent studenten (m.u.v. PhD-studenten) en scholieren. Anderen betalen €5.

'La Rose Blanche', het laatste Griekse café van Molenbeek: filmvoorstelling met inleiding & nagesprek

Beschrijving

België - 2019 ● 75 min. (excl. inleiding & nagesprek) ● O.V. - ondertitels NL/FR ● Crossover Cinema door Kris Kaerts - Wilbur Lemson – Poli Roumeliotis ● Regie: Kris Kaerts

Café ‘La Rose Blanche’ is het laatste Griekse volkscafé van Molenbeek. Al 50 jaar is het in handen van de familie Karassavidis die vluchtelingenroots heeft in huidig Turkije. Hun klanten vertegenwoordigen bijna elke migratiegolf die over Molenbeek heenspoelde. Op een voorbeeldige manier weten deze hardwerkende Grieken hun pappenheimers in elkaar te klikken. Hoe lang nog? Een docu-film over een donker Molenbeek in transitie. De rebetikomuziek daarbij klinkt rauw maar vrolijk.

Bekijk hier de trailer!

Het Griekenlandcentrum organiseert de Gentse première van deze film in bijzijn van de filmmakers Kris Kaerts en Poli Roumeliotis. Vier jaar lang maakten zij een reis doorheen heden en verleden in Molenbeek. Met vele vrijwilligers en sympathisanten realiseerden ze een meerlagig project waarvan deze film een onderdeel is en een samenvatting. Doordat hun zoektocht zoveel materiaal opleverde, besloten ze er ook een boek aan te wijden. Hierover willen ze graag getuigen in een nagesprek na de filmvertoning. Het boek kan ter plekke ook aangeschaft en gesigneerd worden.

Praktische informatie

 • Wanneer? woensdag 25 januari 2023, om 19u30
 • Waar? UGent Filmzaal (Paddenhoek 3, 9000 Gent)
 • Prijs? Leden van het Griekenlandcentrum, studenten en scholieren genieten van een kortingstarief en betalen €5. Anderen betalen €7.
 • Inschrijven? Schrijf je in via dit formulier en schrijf het bedrag (€5/€7 per ticket) over op het rekeningnummer BE69 8803 2505 0178 (bevestiging volgt nadien). Let op: je inschrijving is pas definitief, wanneer het bedrag op bovenstaand rekeningnummer staat!

De plaatsen zijn beperkt, dus snel zijn is de boodschap!

People of Aphrodite. Life and culture in a late antique Egyptian village

Beschrijving

Voorsmaakje

In 1905, during some restoration works in a private house in the Egyptian village of Kom Ishgaw, around seventy kilometres south of the city of Asyut, a crevice in a wall disclosed a large number of papyrus scrolls. The archaeological excavations that followed this fortuitous discovery brought to light a jar full of papyri. On top of the jar, as to secure its contents, there was a codex made of four lost comedies by Menander. The whole documentation belonged to a single family: the private archive of Dioscorus of Aphrodite was then discovered.

The approximately 650 documents that compose the archive make it the largest one from Late Antiquity. Written in Greek and Coptic, they range from private letters to petitions, imperial rescripts, rent contracts, and tax receipts. But they also include literary pieces – some of them, from the pen of Dioscorus himself! Through a close examination of the archive, we will retrace the lives and sorrows of the inhabitants of the village of Aphrodite, as well as of its headman Dioscorus, who is today infamously known as “the worst poet of Antiquity”.

Praktische informatie

 • Wanneer? woensdag 22 februari 2023, om 19u30
 • Waar? leslokaal 0.4 (Blandijnberg 2, 9000 Gent)
 • Prijs? gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, UGent studenten (m.u.v. PhD-studenten) en scholieren. Anderen betalen €5.

Grieken in het oosten. Interculturele contacten in Centraal-Azië en India

Beschrijving

Voorsmaakje

De eerste vijf eeuwen voor onze jaartelling werden gekenmerkt door een toename van interculturele contacten op het Euraziatische continent. In die periode traden de Griekse en de Indische cultuur voor het eerst met elkaar in contact. In deze lezing onderzoekt Bram Fauconnier op welke manier die vroege contacten tussen West en Oost de beeldvorming over India in latere eeuwen heeft beïnvloed, en omgekeerd hoe moderne fenomenen als kolonialisme en globalisering hun stempel hebben gedrukt op het onderzoek naar Grieks-Indische contacten. Tegelijk bespreekt hij de belangrijkste kenmerken van die interculturele contacten aan de hand van literaire, archeologische, epigrafische en numismatische bronnen.

Praktische informatie

 • Wanneer? woensdag 29 maart 2023, om 19u30
 • Waar? leslokaal 0.4 (Blandijnberg 2, 9000 Gent)
 • Prijs? gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, UGent studenten (m.u.v. PhD-studenten) en scholieren. Anderen betalen €5.

De grote Griekse wereld van Kavafis

Beschrijving

Voorsmaakje

‘Kijk... Zelf ben ik ook Helleens. Denk erom, niet Helleen en ook niet helleniserend, maar Helleens’, zo heeft de dichter Kavafis eens gezegd. Wat wilde hij daarmee zeggen? En wat is ‘hellenisme’ bij Kavafis? Wij gebruiken die term doorgaans voor de paar eeuwen na Alexander de Grote, vóór de Romeinse overheersing van het Oosten, maar daarmee kom je er niet bij Kavafis.

Een beschouwing naar aanleiding van de samenstelling, vertaling en becommentariëring van een uitvoerige bloemlezing uit al het proza van Kavafis (voor de zomer van 2023 te verschijnen) en van een nieuwe vertaling van zijn 154 “erkende” gedichten (najaar 2023), beide bij de Historische Uitgeverij te Groningen.

Praktische informatie

 • Wanneer? woensdag 19 april 2023, om 19u30
 • Waar? leslokaal 0.4 (Blandijnberg 2, 9000 Gent)
 • Prijs? gratis voor leden van het Griekenlandcentrum, UGent studenten (m.u.v. PhD-studenten) en scholieren. Anderen betalen €5.

Child Adoption from Cold War Greece: Research and Activism 

Beschrijving

Greece facilitated the migration of some 4,000 of its children for adoption overseas. Between 1950 and 1970, the vast majority of these Greek-born children went to couples in the USA, but some 600 Greek infants and toddlers were sent to the Netherlands. These countries were the largest recipients of Greek “orphans,” who are more appropriately called “adoptees”, because, in many cases, one or both parents were still alive but did not have the means or family support to keep their child. I have recently documented the history of the postwar and Cold War Greek adoption movement in my book Adoption, Memory, and Cold War Greece (U Michigan Press, 2019). From that study came numerous meetings with the Greek-born adoptees and now also a campaign of activism for what they hope Greece will still grant them: their records, their restored citizenship, and further research on this sensitive topic.

'Antigone in de Amazone': theatervoorstelling

Beschrijving

Milo Rau maakt een politieke Antigone voor de 21ste eeuw, samen met inheemse mensen, activisten en acteurs uit Brazilië en Europa.
Voor Antigone in de Amazone reisden Milo Rau en zijn team naar de Braziliaanse staat Pará waar de bossen branden om plaats te maken voor de sojateelt en waar het kapitalisme de natuur verslindt. Op een bezet stuk land creëert het team in samenwerking met deMovimento dos Trabalhadores Sem Terra, ’s werelds grootste organisatie van ‘landlozen’, een allegorisch stuk over de gewelddadige verwoestingen en ontheemding door de moderne staat, die privébezit belangrijker acht dan het traditionele recht op land.

Praktische informatie

 • vrijdag 9 juni 2023, om 20u00
 • NTGent Schouwburg (Sint-Baafsplein 17, 9000 Gent)
 • EN, PT, TUCANO gesproken; NL, EN boventiteld
 • meer info op de website van NTGent

Het Griekenlandcentrum heeft voor jullie 30 tickets ter beschikking, voor een gereduceerde prijs van 13 euro.
Geïnteresseerd? Stuur vóór 21 mei een mailtje naar griekenlandcentrum@ugent.be en schrijf het bedrag over op het rekeningnummer BE69 8803 2505 0178 (bevestiging volgt nadien).