Lezen in tijden van zorgzaamheid

LEZ012
Nederlands

deze reeks vond plaats in het voorjaar van 2022

Al sinds de oudheid worden verhalen geassocieerd met zorg en genezing, literatuur gezien als krachtig maatschappelijk instrument van verbinding. Ook in tijden van sociale distantie getuigen verhalen (literaire en andere) van die kracht. 

In deze reeks van zes gespreksavonden gaan experten uit de wereld van de zorg en van de literatuur met elkaar op zoek naar manieren waarop beide disciplines elkaar kunnen vinden en versterken. Wat is het belang van lezen en voorlezen in zorgopleidingen? Welke impact heeft een diepgaande omgang met zorg voor de studie van de letterkunde en andere menswetenschappen? Kan die omgang ook onze beleving van literatuur en kunst verdiepen? Of kunnen verhalen en het lezen van een roman of een gedicht juist ook schadelijk zijn? Welke rol kan literatuur spelen in inclusieve en multiculturele zorgcontexten? 

Deze en vele andere vragen vormen de leidraad van het overkoepelende verhaal dat we in de reeks ‘Lezen in tijden van zorgzaamheid’ willen brengen. We hebben het over thema’s die ons allemaal aanbelangen: gevoelens en praktijken van rouw, het omgaan met ouderdom, de troost van het lezen, contacten met mensen uit andere culturen, de identiteit van buitenstaanders.

Eén van de thema's die aan bod zullen komen, is "verstaanbaarheid van zorg". Dit kadert in ons partnerschap met COMON, een samenwerkingsverband van Stad Gent, UGent, IMEC en De Krook met als doel het experimenteren met innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. De uitdaging waar dit jaar rond gewerkt wordt, luidt: "Hoe kunnen we gezondheidszorg verstaanbaar maken voor alle Gentenaars?"

We richten ons tot iedereen die zorg en literatuur een warm hart toedraagt.

De gesprekken worden deskundig gemodereerd en er is achteraf ruim gelegenheid tot vraagstelling.

Boekhandel Limerick zorgt op woensdag 25 mei voor een boekenstand.

beeld: Die Andacht des Grossvaters van Albert Anker

 • zes gesprekken
 • op dinsdag- of woensdagavond 
 • om 20u00 (deuren open om 19u15)
 • in Bibliotheek De Krook (Gent)
 • €30 voor de volledige reeks / €5 per gespreksavond

1. Rouwen en Verhalen

 • dinsdag 22 februari 2022
 • met psychiater Uus Knops & literatuurwetenschapper Zoë Ghyselinck (UGent)
 • gemodereerd door huisarts en palliatief arts Peter Pype (UGent)
 • opname

2. Bibliotherapie

 • dinsdag 8 maart 2022
 • met hematoloog Tessa Kerre (UGent) & intensivist Geert Meyfroidt (KU Leuven)
 • gemodereerd door literatuurwetenschapper Jürgen Pieters (UGent)
 • opname

3. Literatuur en Ouderenzorg

 • dinsdag 22 maart 2022
 • met geriater en palliatief arts Nele Van Den Noortgate (UGent) & expert aging studies Aagje Swinnen (Universiteit Maastricht)
 • gemodereerd door literatuurwetenschapper Jürgen Pieters (UGent)
 • opname

4. Cultuursensitieve zorg

 • woensdag 20 april 2022
 • met Stéphanie De Maesschalck (UGent) & Khalid Benhaddou
 • gemodereerd door taalwetenschapper Stef Slembrouck (UGent)
 • opname

5. Samen lezen. Binnen en buiten de lijntjes

 • woensdag 11 mei 2022
 • met Jan Raes, Dirk Terryn (beide Het Lezerscollectief) & Leni Van Goidsenhoven (UAntwerpen)
 • gemodereerd door literatuurwetenschapper Zoë Ghyselinck (UGent)
 • opname

6. Lezen in tijden van eenzaamheid

 • woensdag 25 mei 2022
 • met Paul Verhaeghe & Erwin Mortier
 • gemodereerd door literatuurwetenschapper Jürgen Pieters (UGent)
 • boekenstand door boekhandel Limerick
 • opname

Voor deze reeks gespreksavonden slaan de Humanities Academie, The GHALL (Ghent Health Academy for Lifelong Learning) en de Dunant Academie de handen in elkaar. Dit onder impuls van literatuurwetenschappers Zoë Ghyselinck en Jürgen Pieters.

lees- en luistertips

Schrijf je hier in

Lezen in tijden van eenzaamheid

Laatste plaatsen
Beschrijving

In de slotsessie van de reeks ‘Lezen in tijden van zorgzaamheid’ gaan psychoanalyticus Paul Verhaeghe en auteur Erwin Mortier onder begeleiding van Jürgen Pieters in op de rol die het lezen (maar ook het schrijven) van boeken heeft gehad in de ontwikkeling van hun denken en hun professionele activiteiten: die van psychoanalyticus in het geval van Verhaeghe, die van schrijver in het geval van Mortier. Is het lezen van een goed boek, zoals wel eens wordt gezegd, even heilzaam als een reeks gesprekken met een psychiater? Zo ja, over welk soort boeken gaat dat dan? En moet een goed schrijver ook niet een beetje psycholoog zijn? Welke boeken zouden Verhaeghe en Mortier ons voorschrijven als we hen om boekenadvies vroegen? En welke boeken zeker niet?

Rouwen en Verhalen

Volzet (wachtlijst)
Beschrijving

Tijdens de eerste avond in de reeks ‘Lezen in tijden van zorgzaamheid’ gaan psychiater Uus Knops en literatuurwetenschapster Zoë Ghyselinck onder begeleiding van moderator Peter Pype in op een aantal lastige vragen waarmee ieder van ons vroeg of laat te maken krijgt. Hoe gaan we om met onze sterfelijkheid en die van anderen? Welke rol speelt de verbeelding in het rouwproces? Welke verhalen vertellen we over geliefden die er niet meer zijn? Hoe kijken we terug op ons leven wanneer het einde van dat leven nabij is? En hoe zorgen we ervoor dat we na onze dood in de verhalen van anderen verder kunnen leven? Ook over vormen van niet-erkende rouw zal het gaan en over de vraag of kinderen anders rouwen van volwassenen.

Bibliotherapie

Volzet (wachtlijst)
Beschrijving

Boeken brengen troost, zegt men vaak en volgens sommigen heeft lezen vaak een heilzaam effect op processen van genezing en zorg. In het tweede gesprek van de reeks ‘Lezen in tijden van zorgzaamheid’ gaan hematologe Tessa Kerra (UZGent) en intensivist Geert Meyfroidt (KU Leuven) onder begeleiding van literatuurwetenschapper Jürgen Pieters in op vragen die samenhangen met wat men intussen gemeenzaam bibliotherapie noemt: het gebruik van literatuur in het zorgproces. Een van de vragen die aan bod moeten komen, is of bibliotherapie een plaats verdient in opleidingen geneeskunde en verpleegkunde en zo ja waarom. Andere vragen vloeien daaruit voort: Hoe komt het dat het lezen een helend effect heeft? Over welk soort boeken gaat het dan? Hoe moeten we ons de troost van de literatuur juist voorstellen? Zijn het de thema’s van de boeken die voor troost zorgen, of is het de vorm? Kunnen we ook ziek worden van het lezen?

Literatuur en Ouderenzorg

Beschrijving

In het derde gesprek van de reeks ‘Lezen in tijden van zorgzaamheid’ buigen geriater Nele Van den Noortgate (UZGent) en literatuurwetenschapster Aagje Swinnen (Maastricht University) zich onder begeleiding van Jürgen Pieters over een aantal zorgvragen die betrekking hebben op het fysieke en mentale leven van ouderen. Welke rol kunnen literatuur en cultuur spelen in het leven van oude mensen en in hun relatie met andere generaties? Hoe kunnen films, televisieseries en romans ons een beter begrip bieden van de leefwereld van ouderen? Kan poëzie worden ingezet als zorginstrument voor wie aan dementie lijdt? Welke rol vervullen eigen levensverhalen in het begrip en de aanvaarding van ouder worden? Doen we er wel goed aan om ‘ouderen’ als een aparte bevolkingsgroep te behandelen? Vanaf wanneer zijn we dat, oud?

Cultuursensitieve zorg

Volzet (wachtlijst)
Beschrijving

Al te vaak gaan we in de zorgverlening uit van een algemeen en homogeen mensbeeld, ook al weten we intussen goed dat de populatie van zorgbehoevenden heel divers is – naar leeftijd, afkomst, culturele achtergrond, sociale klasse. In het vierde gesprek van de reeks ‘Lezen in tijden van zorgzaamheid’ gaan huisarts Stephanie De Maesschalk (UZGent) en imam Khalid Benhaddou dieper in op een aantal vragen die worden die samenhangen met cultuurspecifieke zorg. Processen van zorg en genezing draaien doorgaans rond intieme ervaringen van ziekte, lichamelijkheid, geestelijk welzijn en andere overtuigingen met betrekking tot leven en dood. Die ervaringen en overtuigingen spelen een belangrijke rol in die processen, waardoor het ook voor zorgverleners van groot belang is een goed zicht te hebben op dergelijke cultuurspecifieke elementen. Zijn onze opleidingen daarop voorzien? Welke stappen kunnen we zetten in het verhogen van de sensitiviteit voor dit soort kwesties? Wat is de rol van bemiddelaars zoals tolken in dit bijzondere soort zorgverlening? Kunnen ook hier literaire teksten en andere cultuurproducten worden ingezet om de zorginspanningen te optimaliseren?

Samen lezen. Binnen en buiten de lijntjes

Beschrijving

In het vijfde gesprek in de reeks ‘Lezen in tijden van zorgzaamheid’ gaan Dirk Terryn en Jan Raes van Het Lezerscollectief onder begeleiding van Zoë Ghyselinck in gesprek met literatuurwetenschapster Leni Van Goidsenhoven (Universiteit Antwerpen). Onderwerp van het gesprek is de impact van kunst – zowel het maken als het ervaren van kunst – op het welzijn van mensen met een (verstandelijke) beperking. Het Lezerscollectief ontwikkelde de voorbije jaren met hun model van Samen Lezen een praktijk die ook in specifieke zorgcontexten goede resultaten oplevert. Hoe werkt zo’n samen-lees-sessie? Kunnen ook andere ‘media’ dan geschreven teksten centraal staan in zo’n leespraktijk, graphic novels bijvoorbeeld? Hoe kan kunst onze kennis over aandoeningen als autisme, dementie, depressie verdiepen? En hoe kan kunst worden gebruikt om het welzijn van diegenen die aan deze aandoeningen lijden te verhogen? Heeft het veel zin om over ‘Outsider’-kunst te spreken? Veronderstelt ons denken over kunst niet teveel de ‘norm’ van de gezonde geest – en vice versa: wegen onze ideeën over normaliteit niet te sterk door in onze kunstopvattingen?